Navigácia

 • Ôsmaci a deviataci od pondelka v škole

  Žiaci môžu byť prítomní v škole len s doložením vyhlásenia o bezinfekčnosti. Ako príloha sa vyžaduje platný doklad o negatívnom výsledku testu aspoň jedného zákonného zástupcu, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti. Na 2. stupni je podmienkou aj testovanie samotných žiakov.

 • Zápis do MŠ

  Milí rodičia,

  svoje dieťa môžete v dňoch 12. - 21. mája 2021 prihlásiť do našej MŠ elektronicky.

  Formulár prihlášky a k nemu prislúchajúcu žiadosť o prijatie

  otvoríte kliknutím na odkaz dolu. Prihláška do MŠ bude aktívna iba v čase zápisu, t.j. od 12. 5. 2021.

 • Zápis do 1. ročníka

  Milí rodičia,

  pre pretrvávajúcu nepriaznivú epidemickú situáciu zápis do 1. ročníka prebieha  elektronickou formou bez osobnej prítomnosti detí v dňoch 1.-30. apríla 2021. Prihlasovací formulár spolu s ostatnými žiadosťami je dostupný dolu pod obrázkom a vypĺňať sa bude dať kedykoľvek počas trvania zápisu (inak je formulár neaktívny).

 • Hlas pre Tobiho

  Prosíme Vás o lajk kliknutím na odkaz dolu.

  Náš šikovný druhák Tobias TOMKO sa dostal do finále súťaže ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK,  pomôžme mu spolu prebojovať sa na víťažné priečky.

 • Po Veľkej noci opäť v škole a v škôlke

  Milí rodičia, materská škola môže privítať opäť všetky svoje deti v utorok 6. apríla. V základnej škole sa uvidíme po skončení veľkonočných prázdnin v stredu 7. apríla, avšak podľa platnej legislatívy iba s deťmi na 1. stupni.

 • Jarné prianie

  posielam zo srdca Vám, milí žiaci, rodičia, kolegovia i všetci, ktorí sa akokoľvek snažíte, aby naša škola udržiavala správny smer a posúvala svet k tradičným hodnotám, akými sú ľudskosť, zodpovednosť a dobré vzájomné vzťahy.

                                                       V mene celého vedenia Vás pozdravuje Beáta Sabová, riaditeľka školy

 • Do stredy sa učíme dištančne

  Od štvrtka 1. apríla sa začínajú veľkonočné prázdniny, ktoré potrvajú do utorka 6. 4. O tom, ako bude následne pokračovať vyučovanie, Vás budeme informovať na základe usmernení, ktoré pripravuje ÚVZ a ministerstvo školstva.

  Nateraz zostáva náš školský režim rovnaký ako bol v minulom týždni. V MŠ a v ŠKD môžu byť umiestnené iba deti rodičov kritickej infraštruktúry.

  Svoj záujem o naše služby oznámte, prosím, na adresy: a.porubanova@gmail.com (zástupkyňa pre MŠ) alebo  jane.johanka@gmail.com (vedúca ŠKD) do 28. 3. do 18.00 h.

 • Zatiaľ sa nič nemení

  Milí rodičia, rozhodnutie RÚVZ v Trenčíne zo 4. 3. 2021 doposiaľ zrušené nebolo, preto MŠ a ZŠ môže prezenčne poskytovať starostlivosť iba deťom tých rodičov, ktorí pracujú v tzv. prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek.

  Ak Vaše zamestnanie spadá do niektorej z uvedených kategórií, môžete svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ alebo v ŠKD ohlásiť PhDr. A. Porubanovej - a.porubanova@gmail.com (zástupkyňa pre MŠ) alebo Mgr. J. Poláčkovej - jane.johanka@gmail.com (vedúca ŠKD) do nedele 21. 3. do 18.00 h.

 • Aj ďalej sa učíme dištančne

  Milí rodičia, nakoľko epidemiologická situácia v našom okrese zostáva nezmenená, aj v nasledujúcom týždni poskytuje MŠ a ŠKD svoje služby len pre deti rodičov pracujúcich v zdravotníctve, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v zložkách integrovaného záchranného systému a v bezpečnostných zložkách.

  V prípade, že potrebujete svoje dieťa umiestniť v MŠ alebo v ŠKD, oznámte to zástupkyni pre MŠ (a.porubanova@gmail.com) alebo vedúcej ŠKD (jane.johanka@gmail.com) do nedele 14. 3. do 18.00 h.

 • Ako ďalej od 8. marca

  Milí rodičia, rozhodnutím RÚVZ v Trenčíne zo 4. 3. 2021 môže MŠ a ZŠ prezenčne poskytovať starostlivosť iba deťom zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestier, laborantov, servisných zamestnancov v zdravotníctve ap.), zamestnancov zariadení sociálnej starostlivosti, zamestnancov systému základných záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek.

  Ak Vaše zamestnanie spadá do niektorej z uvedených kategórií, môžete svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v MŠ alebo v ŠKD ohlásiť PhDr. A. Porubanovej - a.porubanova@gmail.com (zástupkyňa pre MŠ)  alebo Mgr. J. Poláčkovej - jane.johanka@gmail.com (vedúca ŠKD) do nedele 7. 3. do 18.00 h.

 • Prosba o 2 % z daní

  Milí rodičia, po roku Vás opäť prosíme o láskavosť v podobe nasmerovania časti Vašich daní Rodičovskému združeniu našej školy. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe, ktorá je dostupná po kliknutí na odkaz pod obrázkom.

  Za Vašu ochotu Vám vopred ďakujeme.

 • Opäť sa učíme z domu

  Milí rodičia,

  rozhodnutím ÚVZ z 25. 2. 2021 sú školy v IV. stupni varovania COVID automatu ZATVORENÉ. Preto bude vyučovanie aj na 1. stupni od 1. marca pokračovať dištančnou formou a MŠ aj ŠKD budú poskytovať služby iba pre deti, ktorých obaja zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo im povaha ich práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Školský klub detí bude otvorený od 7.30 do 16.00 h.

  Podrobnosti prihlásenia detí sa dozviete po kliknutí na odkaz dolu.

 • Ako požiadať o výplatu OČR v čase pandémie

  Milí rodičia,

  ak si uplatňujete nárok na výplatu tzv. pandemického OČR, dôležité informácie nájdete v článku pod obrázkom. Svoj záujem o túto dávku vyjadríte ŽIADOSŤOU spolu s ČESTNÝM PREHLÁSENÍM. Oba formuláre máte k dispozícii po kliknutí nižšie na uvedené odkazy.

 • Čo robiť v prípade pozitivity v rodine

  Milí rodičia, pripomíname, že ak je Vaše dieťa v povinnej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena domácnosti, ste povinní informovať detského lekára. Zároveň musíte neodkladne oznamiť tr. učiteľovi povinnú izoláciu svojho dieťaťa. Pri návrate do školy po ukončení izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára. Tieto opatrenia platia aj pre deti navštevujúce ŠKD počas jarných prázdnin.

  Źeláme Vám dobré zdravie a pohodu, aby ste sa neocitli v situácii, kedy budú pre Vás uvedené povinnosti platiť.

  S úctou vedenie školy

 • Jarné prázdniny

  Po týždni učenia v škole sme sa dnes opäť rozlúčili. Prajeme Vám, milí rodičia, aby ste si so svojimi deťmi po náročných dňoch užili príjemné chvíle oddychu. Počas prázdnin bude otvorená MŠ a ŠKD pre prihlásené deti. Príjemný jarný relax želáme aj našim zamestnancom. Veríme, že sa v pondelok 22. 2. budeme môcť znovu stretnúť v školských laviciach.

  Informácie k návratu po prázdninách zverejníme podľa aktuálnej situácie.

 • Škola opäť ožila

  Vážení rodičia, veľmi pekne Vám ďakujem, že sme spoločnými silami zvládli nástup detí do školy. Zvládli sme i administráciu nástupu. Ďakujeme, že ste si splnili povinnosti, ktoré Vám v tejto pandemickej situácii vyplynuli. Väčšinou ste si zabezpečili papierovú formu čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti, ostatní ste potvrdili podmienky nástupu detí elektronicky cez EDUPAGE.

  Škola sa otvára o 7.20 h. Prosím Vás, neposielajte deti do školy skôr. Od uvedeného času máme zabezpečené dozory, meriame teplotu a dezinfikujeme ruky. Taktiež pripomínam, že vyučovanie začína o 7.40 h. Dnes sa v ojedinelých prípadoch stalo, že deti prišli aj po tomto čase. Ale prvý deň vyučovania je všetko odpustené. Verím, že si svoje ranné povinnosti zorganizujete tak, aby Vaše deti všetko zvládli načas.

  Do školy nastúpilo 145 žiakov, neúčasť 20 detí sme pre rôzne príčiny ospravedlnili. Škola otvorila svoje brány a ožila džavotom detí, čomu sa veľmi teším. Aby tento stav trval čo najdlhšie, v škole robíme rozsiahle hygienické opatrenia. Chráni nás spoločná zodpovednosť, preto verím, že aj Vy dodržiavate pravidlá, ktoré si dnešná situácia vyžaduje.

  Prajem Vám v nastávajúcich dňoch pevné zdravie a rodinnú pohodu. Vďačná Beáta Sabová

 • Prieskum záujmu o otvorenie školy

  Milí rodičia, odporúčanie otvoriť materské školy a 1. stupeň ZŠ, ktoré včera oznámilo MŠ VVaŠ SR nás potešilo. Určite ste zachytili podmienku, že deti sa môžu zúčastniť vyučovania len ak sa jeden jeho zákonný zástupca preukáže negatívnym testom na COVID-19, resp. výnimkou z neho.

  Definitívne rozhodnutie o začatí prevádzky pre nás musí vydať ešte Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorý o tom v týchto chvíľach rokuje. Prosíme Vás však o vyjadrenie Vášho názoru:

  Svoj názor môžete vyjadriť hlasovaním cez EDUPAGE, na ktoré ste boli upozornení prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo mailom, resp. ho oznámte triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa. ĎAKUJEME.

 • Svadobné zvony v našej škole

  sa rozozvučali v túto sobotu pre našich kolegov Katku a Tomáša.

  Do nového života im prajeme šťastie a vzájomnú harmóniu.

 • Polrok je za nami

  Mesiac január odcengal na školskom chodníku polcestu a od pondelka už budeme učivom zapĺňať stránky druhého polroka. Veľmi si prajeme, aby sme ho strávili čo najviac v laviciach a veríme, že tento jeho prvý týždeň bude v tom jedinou výnimkou.

  Všetkým prajeme pevné zdravie a nech sa celej našej školskej rodine darí.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Samuela Timona,
  Trenčianska Turná 30
 • 032/6585221

Fotogaléria