Prihláška na štúdium na našej škole

Milí rodičia,

elektronickú prihlášku vypĺňajte s diakritikou a čo najpresnejšie.

Zadajte meno  a priezvisko dieťaťa s dĺžňami a mäkčeňmi, presne ako je uvedené v jeho rodnom liste). Prosíme, aby ste vyplnili všetky údaje.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


 

Ďakujeme Vám, že zverujete vzdelávanie svojho dieťaťa našej škole.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.